Tanken om Viram

Musiken tar mig långt ...


Musik får mig att vibrera med kosmos.

Musik hjälper mig på den svåra vägen för mänsklig existens. Det får mig att leva, det ger mig friskhet, glädje, ljus, färger och harmoni.

Jag försöker skapa skönhet och melodi för att dela den med alla som är känsliga för musik och konst i allmänhet. Jag kan verkligen förena mitt hjärta med dig och tillsammans kan vi flyga mot ljuset och mot den nya verkligheten av facklighet och kärlek.

Det är därför människor är här, och vår planet är ett "alkemiskt laboratorium", så att det som har sagts en gång nu har uppnåtts: realiseringen av det nya livet blir verklighet!

Jag är redo, och du?