Uppdraget

I min ensamhet kan jag skapa ... i min inre värld befinner jag mig att återförena och återintegrera Anden, Sinnet och Själen.


Att skapa är en kärleks gest som speglar samma vilja för det universella medvetandet från vilket jag tar min inspiration för att inse en kärlekens verklighet som i varje ögonblick vivifies hela universum.

I den realistiska drömens impalpable verklighet kan jag nu komponera melodin i materiens värld för att förena dem på en enda punkt från vilken hela Skapelsens medvetenhet är född.

Detta är ett engagemang för mig själv och allt jag är och det är. Nu vill jag bli en integrerad och lojal man ... en man är alltid närvarande och medveten om allt han skapar och upplever i varje ögonblick av sitt liv.


Jag känner mig del av det stora projektet som realiserar den kreativa kraften som tränger igenom allt och är i allt.

Jag skulle vilja ge bort den rena melodin som lever i mitt hjärta intakt ... livets hjärta.

Musikens melodier kommer från en värld där allting är i harmoni och därifrån rör melodierna i materiens värld vibrationer och känslor som inte har en rumslig eller temporal konnotation men hör till universum.

Nu, mer än någonsin, skulle jag vilja dela melodiens värld med dig ... med alla som vill komma in i det kreativa universum av melodisk musik.